Vestforbrændingen

Vestforbrændingen

Læring og viden opstår, når man får flyttet sin forestilling af virkeligheden. Først dér skabes den forståelse, som er nødvendig for at ændre handlemønstre. Det er udgangspunktet for WasteLab, som er en del af læringsuniverset på Vestforbrændingen
Vestforbrændingen
Vestforbrændingen building
Vestforbrændingen
Wastelab

Velkommen til WasteLab

WasteLab er Vestforbrændings undervisningsfaciliteter for elever i 8.-10. klasse samt 1.g (STX og HTX).

Undervisning midt i virkeligheden

På kurserne i WasteLab foregår dele af læringen i WasteLab og andre dele på selve forbrændingsanlægget, hvor eleverne kan bruge deres sanser, når de ser, hører og lugter sig gennem processerne. Mange af processerne er skjult i rør, tanke og lignende, og vi har derfor gjort ekstra ud af formidlingen, ved brug af plancher og modeller, som illustrerer og tydeliggør de tekniske processer.

Godt læringsmiljø

WasteLab er et univers af forskellige sanseindtryk, som giver eleverne læring om affald. Eleverne lærer om den velfærdsydelse det er, når Vestforbrænding behandler affaldet. Samtidig går underviseren i dialog med eleverne om deres affaldssortering, så eleverne bliver bevidste om betydningen af deres egen indsats. Elever har forskellige læringsbehov, og det tager WasteLab hensyn til på flere forskellige måder. Det meste arbejde udføres i grupper, så den faglige kommunikation mellem eleverne understøttes.

WasteLab er papirløst

I WasteLab arbejder eleverne på bærbare computere med både undervisningsmateriale og plads til resultater og opgaver. Dagen efter kan eleverne hente deres resultater hjemme på skolen, og på den måde kan læringen fortsætte hjemme i klasselokalet.

Moodle tilpasset iPad og det specifikke læringsmiljø

IT KARTELLET har gjort det muligt at benytte Moodle i det læringsmiljø, der er på Wastelab - dvs. eleverne kan logge på, følge kurserne rundt i de forskellige læringsrum, tage noter og forberede en præsentation efter besøget. Elverne kan tilsvarende, når de er tilbage på skolerne, tilgå materialet fra besøget og se, hvorledes de løste de mange (også praktiske) opgaver.