Online Corporate Identity

Dansklærerforeningen
Online Corporate Identity

Virk­som­he­der, sto­re som små, er af­hængige af, at de­res kun­der kan fin­de dem, kon­tak­te dem og få in­for­ma­tion om dem og de­res ydel­ser. IT KAR­TEL­LET har med suc­ces hjul­pet man­ge virk­som­he­der med at etab­le­re en on­line iden­ti­tet mål­ret­tet de­res be­hov.

For IT KARTELLET er det en naturlig del af at levere en web-løsning, at kunden er så selvkørende, som overhovedet muligt. Derfor leverer IT KARTELLET løsninger, der er tilpasset til de specifkke behov, den enkelte kunde har, så løsningerne let bliver en del af det daglige arbejdsflow hos kunden. Samtidigt er der megen opmærksomhed på at løsningen også fremadrettet er til gavn for kunden. F.eks. er en naturlig del af overdragelsen af et ny corporate website en grundig uddannelse af de personer, der skal vedligeholde sitet fremadrettet. Et website - og en online identitet - er ikke statisk, men skal kontinuerligt tilpasses, så det afspejler det, der er mest relevant. Derfor er det vigtigt, at kunden selv kan opdatere og vedligeholde de, man gerne vil dele videre.

IT KARTELLET arbejder primært med Drupal og kan tilpasse dette Open Source Content Management System (CMS) til enhvert udtryk og til enhver platform - herunder selvfølgelig mobile enheder. Vi er også eksperter i at få et website til at være mere end en informationsplatform ved f.eks. at indlejre en butik eller ved at integrere med bagvedliggende informationssystemer.