Online Læring

Vestforbrændingen building
Vestforbrændingen
Online Læring

IT KARTELLET er eksperter i håndtering af online træning og læring. Vi hjælper ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner samt private virksomheder med administration, formidling, registrering og opfølgning af online kurser.

Vi har stor succes med at konfigurere, integrere og tilpasse "Learning Management Systems" - eller LMS'er til vore kunder - og er eksperter i LMS-platformen Moodle og i at få denne platform integreret i allerede eksisterende online løsninger.

Vi hjæl­per ud­dan­nel­ses­in­stitu­tioner samt pri­va­te virk­som­heder med ad­mi­nist­ra­tion, for­mid­ling, regi­stre­ring og op­følg­ning af on­line kur­ser.

Et LMS er et system, der hjælper undervisere eller instruktører med at udvikle og formidle undervisnings- eller kursusmateriale. Et LMS tilbyder derudover muligheden for at gennemgå kursusdeltagelse og for vurdere besvarelser.

Vore kunder er professionelle organisationer, der har behov for en veltilrettelagt og enkel afvikling af deres uddannelse af studerende, professionelle træningsforløb eller compliance-programmer.

IT KARTELLET kan levere Moodle helt tilpasset til dine særlige behov - men har også pakket Moodle ind i færdige funktionalitetspakker, der kan gøre det hurtigere at komme i gang. Se mere her.