WEB Applikationer

Worker image
BAM
WEB Applikationer

Design og ud­vik­ling af on­line løs­nin­ger — web-appli­ka­tioner el­ler in­te­gra­tions­pro­jek­ter er IT KAR­TEL­LET's ker­ne­kom­pe­ten­ce. Vi kan bi­stå fra kon­cept og idé-udredning, de­sign- og plat­forms­valg, ud­vik­ling og hosting og he­le ve­jen til fær­dig appli­ka­tion.

IT KARTELLET har en bred erfaring i udvikling af applikationer og - ikke mindst - i at forstå forretningskoncepter og -idéer. Det betyder, at IT KARTELLET kan være den tekniske partner, der kan være med helt fra idéen fødes til færdigt produkt.

IT KARTELLET arbejder bedst agilt og LEAN - d.v.s. vi hele tiden har fokus på det næste mest relevante - og ikke forsøger at komplicere tingene unødvendigt. Vi tror på, at de fleste idéer bedst udvikler sig agilt og derfor er vi ikke tilhængere af gigantiske kravspecifikationer og lange fast definerede udviklingsforløb. Det, der på eet tidspunkt, er vigtigt, kan hurtigt vise sig ikke at være det senere, når alle er blevet lidt kloge. Vi anbefaler ofte vore kunder, der har en produkt-idé at fokusere på det mindst mulige - hvad er lige akkurat nok til at produktet kan fungere og give værdi for de, der skal bruge det. Når det så er udviklet, er det da muligt at se, om det var rigtigt eller forkert, og først derfra tage beslutninger om, hvad der så på det tidspunkt er det mest vigtige - på den måde undgås at spilde for mange unødige ressourcer på "måske-features".

IT KARTELLET har leveret web løsninger, både som selvstændige mobile applikationer og som hele websites - og som plugins til eksisterende løsninger. Vi er også udviklingsleverandør til flere IT-selskaber, der således ikke behøver at have egen udviklingsafdeling med hvad dertil hører af uddannelse- og rekrutteringsopgaver.